کف سابی,ساب زنی,نماشویی,نظافت ساختمان

  • 0
کفسابی نماشویی سنگسابی کف سابی

کف سابی,ساب زنی,نماشویی,نظافت ساختمان

کف سابی و ساب زنی و نماشویی نظافت ساختمان کف سابی,ساب زنی,نماشویی,نظافت ساختمان

کف سابی و ساب زنی و نماشویی نظافت ساختمان دغدغه اکثر کارفرمایان و کسانی که کارساختمانی انجام
میدهند انجام کار خوب و بدون ایراد است که کف سابی
ما به آنها این تضمین و اطمینان را میدهد که ساب کف
را به صورت اصولی(ایتالیایی) و بالقمه ایتالیایی انجام دهد………?
عملیاتی که تحت عنوان کفسابی انجام میگیرد عبارتند از:
1- سابیدن با فرچه سیمی: در این کار سنگ کف با فرچه سیمی سابیده
شده و بسیار تمیز می شود، و در طول زمان، هیچ وقت مجددا
سنگ کثیف نخواهد شد چراکه در این روش، سنگ شفافیت لازم را
برای دفع کثیفی و غبار به دست می آورد.

2- سابیدن کامل: مشتمل بر لایه برداری اولیه و یکنواخت کردن سطح
است که درچندین مرحله ایجاد می شود و در آخرین مرحله و با دقت
فراوان ساب براق کننده ایتالیایی وشیشه ای کردن سنگ نیز انجام
میشود.

3- سابیدن با زرین: برخی سنگها به طور ذاتی دارای خلل و فرج

هستند (مثل تراور تن)، و در طول انجام ساب زدن سنگ،

سوراخهایی در سنگ ایجاد می شود که کفسابی انها را با ماده ای به

عنوان زرین پر می کند و پس از خشک شدن، مجددا آن را ساب می

زنیم. این نوع ساب دقیقا مانندساب کامل بوده و فقط در جریان کار

مرحله زرین کاری نیز اضافه می شود..

کفسابی نماشویی سنگسابی کف سابی

کفسابی نماشویی سنگسابی کف سابی